1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(109)'2013
  5. Системна модель і архітектура інформаційної технології підтримки процесів управління закупівлями виробничого підприємства

Системна модель і архітектура інформаційної технології підтримки процесів управління закупівлями виробничого підприємства

О.В. Малєєва, А.В. Єлізєва
Анотації на мовах:


Анотация: У статті розглядається задача управління закупівлями для створення матеріально-технічної бази підприємства. Сформована системну модель у вигляді класичної кібернетичної моделі із зворотним зв'язком, в якому управління, що коригує, забезпечується за рахунок замкнутого контуру. Пропонується інтегрована інформаційна технологія для підтримки прийняття виробничо-управлінських рішень, яка враховує можливі зміни характеристик зовнішнього середовища і інноваційність вимог виробництва.


Ключові слова: інноваційний розвиток виробництва; управління закупівлями, матеріально-технічні ресурси; інформаційна технологія, прийняття рішень