1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(109)'2013
  5. Метод формування мультипроектних команд

Метод формування мультипроектних команд

Л.Ю. Сабадош, Н.В. Доценко, І.В. Чумаченко
Анотації на мовах:

Сформульована постановка завдання формування мультипроектних завдань. Розроблено метод вирішення задачі формування мультипроектних команд, заснований на розширеній булевої алгебри. Розглянуто приклад побудови мультипроектної команди. Проведений аналіз варіантів побудови мультипроектних команд.
Ключові слова: мультипроект, команда, проект, персонал, компетенція