1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(110)'2013
  5. Істинне значення та метрологія

Істинне значення та метрологія

О.І. Колбасін
Анотації на мовах:

У статті обговорюється доцільність використання в метрології одного з базових понять – істинного значення фізичної величини. Показано, що в сучасних умовах складність опису об’єктів, що досліджуються, їх властивостей, процесів та сигналів в деяких випадках не дозволяє однозначно виділити модель, яка б в кількісному сенсі в найбільшій мірі ідеально погоджувалась з якісним описом властивостей. Зроблено висновок, що поняття «істинне значення» не відіграє вирішальної ролі в метрології.
Ключові слова: метрологія, фізична величина, вимірювання, істинне значення, похибка, невизначеність