1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(110)'2013
  5. Вимірювання як елементарний акт пізнання

Вимірювання як елементарний акт пізнання

В.П. Чалий
Анотації на мовах:

Стаття присвячена філософсько-інтерпретаційним і прикладним аспектам концепції істинного значення та концепції невизначеності. Розглядаючи процес вимірювання як елементарний акт пізнання, автором зроблена спроба на підставі найбільш загальних філософських понять і визначень уточнити основні принципи вимірювання, зіставити два підходи до оцінювання якості результатів вимірювання: - класичний підхід (СА) (або концепцію похибки) і новий підхід - концепцію невизначеності (UA).
Ключові слова: метрологія, вимірювання, похибка, непевність, гносеологія, об’єкт, суб’єкт