1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(110)'2013
  5. Настанова з оцінювання точності однократних вимірювань

Настанова з оцінювання точності однократних вимірювань

С.Г. Рабинович
Анотації на мовах:


Анотация: В статті наведена Настанова з оцінювання точності прямих та непрямих однократних вимірювань. Наведені основні терміни та поняття. Описано способи подання точності вимірювальних приладів. Настанова представлена у вигляді покрокового алгоритму. Розглянуто випадки нормальних та розширених умов застосування вимірювальних приладів. Наведено приклади,які ілюструють розглянуті ситуації.


Ключові слова: однократні вимірювання, прямі вимірювання, непрямі вимірювання, похибка вимірювань, невизначеність вимірювань