1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(110)'2013
  5. Отримання достовірної оцінки коефіцієнту покриття під час складання бюджету невизначеності вимірювань

Отримання достовірної оцінки коефіцієнту покриття під час складання бюджету невизначеності вимірювань

І.П. Захаров, К.А. Клімова, Т.В. Чуніхіна
Анотації на мовах:

Аналізуються результати порівняння значень коефіцієнту покриття для композиції закону розподілу Стьюдента з рівномірним, нормальним та арксинусним законами разподілу, які отримані методом Монте-Карло та за допомогою ефективного числа степів свободи. Розглянуто методику отримання розширеної невизначеності та коефіцієнту покриття з урахуванням законів розподілу вкладів невизначеності за типом В без використання метода Монте-Карло.
Ключові слова: розширена невизначеність вимірювання, коефіцієнт покриття, метод Монте-Карло, коефіцієнт Стьюдента, ефективне число степенів свободи