1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(110)'2013
  5. Трансформація законів розподілу під час перерахування результатів вимірювань з логарифмічних одиниць в абсолютні

Трансформація законів розподілу під час перерахування результатів вимірювань з логарифмічних одиниць в абсолютні

І.П. Захаров, М.П. Сергієнко, Н.С. Шевченко,Н.В. Штефан
Анотації на мовах:

Розглядаються трансформація законів розподілу під час перерахування результатів вимірювань з логарифмічних одиниць в абсолютні. Наводяться значення ексцесів та асиметрії трансформованих законів розподілу. Досліджується вплив закону розподілу вхідної величини на оцінки невизначеності вимірювань.
Ключові слова: закон розподілу, трансформація, невизначеність вимірювань, децибел