1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(110)'2013
  5. ВИБІР ФУНКЦІЇ РОЗПОДІЛУ ЙМОВІРНОСТІ ПРИ ОЦІНЮВАННІ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ «ТИПУ В»

ВИБІР ФУНКЦІЇ РОЗПОДІЛУ ЙМОВІРНОСТІ ПРИ ОЦІНЮВАННІ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ «ТИПУ В»

Р.Л. Кадіс
Анотації на мовах:

Розглянуто оцінювання складових невизначеності вимірювань на основі суджень (оцінювання типу В). Задача зводиться до вибору відповідного апріорного розподілу ймовірності розглянутої величини всередині заданих меж виходячи з наявної інформації. Відзначено три типові ситуації, що ведуть до простих модельних розподілів: нормального, трикутного і рівномірного (прямокутного). На прикладах оцінювання невизначеності, наявних в літературі, в тому числі, в Керівництві по оцінюванню невизначеності у вимірюваннях (GUM) і публікаціях по хімічному аналізу, показано, що модель рівномірного розподілу часто використовується в тих випадках, коли її застосування не обґрунтовано. Це виправдовують доцільністю консервативного підходу, що веде до отримання "песимістичних" оцінок. Підкреслюється, що необґрунтований вибір моделі рівномірного розподілу знижує цінність наукового судження і роль суб'єктивної ймовірності в оцінюванні невизначеності вимірювань.
Ключові слова: невизначеність вимірювань, оцінювання типу В, апріорний розподіл ймовірності, рівномірний розподіл, трикутний розподіл