1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(110)'2013
  5. Аналіз урахування систематичної та випадкової складових похибки експертних оцінок при фазіфікації

Аналіз урахування систематичної та випадкової складових похибки експертних оцінок при фазіфікації

С.І. Кондрашов, Т.В. Дроздова
Анотації на мовах:

У статті розглядається концепція розвитку інтелектуальних систем управління якістю для забезпечення їх надійного функціонування, високої метрологічної надійності. Проводиться аналіз впливу систематичної та випадкової складових похибки оцінок експертів на вид функцій належності, якими описується лінгвістична змінна, що характеризує якість складного та динамічного об'єкта дослідження і визначена в теорії нечітких множин. Розглядається вплив "старіння" і зміни умов функціонування на оцінку якості роботи об'єкта дослідження. Для їхнього аналізу пропонується ввести функцію самоконтролю шляхом введення ієрархічної системи "спостерігача якості".
Ключові слова: оцінювання якості, інтелектуальна система менеджменту якості, теорія нечітких множин, система "ситуація-дія", "спостерігач якості"