1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(110)'2013
  5. ПРО ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИКЛАДЕННЯ БАЙЄСОВСЬКОГО ПІДХОДУ В НАСТАНОВІ З ВИРАЖЕННЯ НЕВИЗНАЧЕННОСТІ У ВИМІРЮВАННЯХ (GUM)

ПРО ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИКЛАДЕННЯ БАЙЄСОВСЬКОГО ПІДХОДУ В НАСТАНОВІ З ВИРАЖЕННЯ НЕВИЗНАЧЕННОСТІ У ВИМІРЮВАННЯХ (GUM)

І.Р. Шайняк
Анотації на мовах:

Розглядається можливість баєсовської інтерпретації процедур, які встановлено Настановою з подання невизначеності вимірювань. (GUM), на прикладі розрахунку інтервалу охоплення з застосуванням формули Уелча-Саттертуейта. Показано, що дана процедура допускає баєсівську інтерпретацію та може бути використана при виконанні ряду умов, включаючи перевірку близькості довірчого інтервалу та баєсовського інтервалу для даної вимірювальної задачі. Наведено приклад, який ілюструє ймовірні суттєві різниці між даними інтервалами.
Ключові слова: невизначеність вимірювань, GUM, баєсівський підхід, довірчий інтервал, інтервал охвату