1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(110)'2013
  5. Поелементне калібрування вимірювальних каналів вимірювальних систем: алгоритм оцінювання невизначеності вимірювань

Поелементне калібрування вимірювальних каналів вимірювальних систем: алгоритм оцінювання невизначеності вимірювань

О.О. Данілов, А.В. Зінкина, Ю.В. Кучеренко, Н.П. Ордінарцева, Е.Г. Цуканова
Анотації на мовах:

Розглядаються питання оцінювання невизначеності вимірювань при проведенні поелементного калібрування вимірювальних каналів вимірювальних систем. Запропоновано алгоритм оцінювання невизначеності вимірювань при калібруванні вимірювального каналу в цілому. Він базується на оцінках невизначеності вимірювань, отриманих при поелементному калібруванні компонентів вимірювального каналу: первинного вимірювального перетворювача в нормальних умовах експлуатації і вторинної частини вимірювального каналу в робочих умовах експлуатації.
Ключові слова: вимірювальні канали, вимірювальні системи, калібрування, невизначеність