1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(110)'2013
  5. Метрологічне моделювання при атестації систем зважування

Метрологічне моделювання при атестації систем зважування

А.В. Борзенкова, Г.О. Черепащук
Анотації на мовах:


Анотация: Уточнені розрахункові схеми для визначення положення центра ваги літальних апаратів і оцінена точність вимірювання, що дозволило підвищити надійність роботи систем зважування та центрування літальних апаратів. Оцінена невизначеність вимірювання положення центру ваги літальних апаратів. Розглянуто поняття метрологічного моделювання. Встановлені метрологічні критерії подібності моделі і досліджуваного об'єкта. Дана класифікація та описані основні етапи побудови метрологічних моделей, як основи процесу моделювання. Запропоновано застосування методу метрологічного моделювання при метрологічної атестації систем зважування та центрування літальних апаратів.


Ключові слова: центр ваги, невизначеність, метрологічне забезпечення, метрологічне моделювання, система зважування та центровки