1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(110)'2013
  5. Оцінка невизначеності вимірювань при калібруванні штрихових скляних мір довжини

Оцінка невизначеності вимірювань при калібруванні штрихових скляних мір довжини

Т. Ю. Котляр
Анотації на мовах:

В даній статті висвітлені питання, пов’язані з необхідністю проведення оцінки невизначеності вимірювань при калібруванні скляних штрихових мір довжини. Після визначення довжини шкали міри, що вимірюється безпосередньо у довжинах хвиль лазерного випромінювання шляхом автоматичного підрахунку інтерференційних смуг, та введення поправки на показник заломлення повітря, що залежить від температури, тиску та вологості повітря, розглянуті джерела невизначеності та складено бюджет невизначеності при вимірюванні штрихової міри. Зроблені висновки щодо можливості проведення калібрування скляних штрихових мір при даних параметрах.
Ключові слова: скляні штрихові міри довжини, калібрування, показник заломлення повітря, невизначеність вимірювання, коефіцієнт впливу, бюджет невизначеності