1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(110)'2013
  5. Дослідження впливу скорості індентування при вимірюванні твердості

Дослідження впливу скорості індентування при вимірюванні твердості

В.В. Скляров, Я.С. Довженко
Анотації на мовах:

В статті описуються проведені роботи по дослідженню впливу скорості індентування при вимірюванні твердості за шкалою Роквелла. Визначені коефіцієнти чутливості при різній швидкості введення индентору в міру твердості. Отримані залежності вимірюваної твердості від швидкості індентування для сфероконічного індентору. Показано вплив швидкості індентування на розширену невизначеність при вимірюванні твердості в під діапазоні 60-70 HRC. Роботи проводились на державному первинному еталоні України одиниць твердості (ДЕТУ 02-04-99), в рамках підготовки еталона до міжнародних звірень за проектом КООМЕТ 560/UA/12.
Ключові слова: твердість, швидкість індентування, коефіцієнт чутливості, невизначеність