1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(110)'2013
  5. Моделювання процессів вимірювань при клінічних випробуваннях лікарських засобів

Моделювання процессів вимірювань при клінічних випробуваннях лікарських засобів

В.Є. Доброва, Є.С. Колісник, К.Л. Ратушна
Анотації на мовах:

У роботі розглядаються особливості проведення вимірювань при клінічних дослідженнях. Проаналізовано фактори, які впливають на параметри, що вимірюються у лабораторно-клінічних умовах. Запропоновано модель вимірювань при клінічних випробуваннях, яка враховує вплив нелікувальних факторів. Виділено та класифіковано причини та джерела невизначеностей, що виникають при вимірюванні критеріїв оцінки властивостей нових лікарських засобів.
Ключові слова: невизначеність вимірювань, клінічні випробування, модель вимірювань, фактори впливу