1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(110)'2013
  5. Зниження невизначеності колориметричних вимірювань в програмно-апаратних середовищах

Зниження невизначеності колориметричних вимірювань в програмно-апаратних середовищах

Є.М. Савкова
Анотації на мовах:

В статті описано розроблений метод фотометричних та колориметричних вимірювань з високою просторовою роздільною здатністю та запропонована процедура зниження методичної складової невизначеності, що основана на застосуванні низькочастотної фільтрації цифрових зображень та розширенні динамічного діапазону вимірювань.
Ключові слова: колориметрія, координати кольору, кольоровість, невизначеність, цифрове зображення динамічний діапазон