1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(110)'2013
  5. Оцінювання невизначеності вимірювань під час проведення калібрування мір електричного опору непрямим методом

Оцінювання невизначеності вимірювань під час проведення калібрування мір електричного опору непрямим методом

О.О. Волков, І.П. Захаров
Анотації на мовах:

Розглянуто модель передавання розміру одиниці електричного опору під час калібрування однозначних мір постійного струму непрямим методом через падіння напруги, описана процедура оцінювання невизначеності вимірювань, наведено бюджет невизначеності. Описано приклад оцінювання невизначеності вимірювань під час калібрування мір опору за допомогою потенціометра.
Ключові слова: міра опору, калібрування, невизначеність вимірювання