1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(110)'2013
  5. Порівняльний аналіз методів визначення метрологічних характеристик лічильників газу ГУВР

Порівняльний аналіз методів визначення метрологічних характеристик лічильників газу ГУВР

А.А. Стеценко, В.Л. Сорокопут, С.Д. Недзельський
Анотації на мовах:

В умовах суцільного впровадження в області метрології терміну “невизначеність” актуальним стає розробка та практичне використання нової нормативної документації, заснованої на цьому розумінні . З урахуванням цього викликає інтерес порівняння результатів обробки вимірювань витрати газу, виконаної за методикою повірки, що використовує поняття “похибка”, а також, за методикою розрахунку невизначеності вимірювань.
Ключові слова: ультразвукові лічильники газу, відносна похибка вимірювання, калібровка, повірка, невизначеність вимірювання, методика повірки