1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(110)'2013
  5. Оцінювання невизначеності вимірювань параметрів технологічних процесів та виробництв

Оцінювання невизначеності вимірювань параметрів технологічних процесів та виробництв

Т.М. Владимирова, С.І. Третьяков
Анотації на мовах:

В статті наведено аналіз процедури оцінювання невизначеності вимірювань, яка пов’язана з вимірюванням характеристик об’єктів для контролю непереривного виробництва. Така невизначеність об’єднує внески в невизначеність процесу вимірювань та мінливість виробничого процесу. Обидва типи вкладів включають до себе складові, які залежать від роботи оператора, зовнішніх умов та інших впливів. З метою розділення впливу процесу вимірювань та мінливості, яка властива виробничому процесу, вимірювання доцільно проводити на обраних зразках для отримання даних щодо процесу вимірювань.
Ключові слова: невизначеність вимірювань, стандартна невизначеність, виробничий процес, обраний зразок