1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(110)'2013
  5. Сучасний підхід оцінки якості результатів вимірювання світлового виходу неорганічних сцинтиляторів

Сучасний підхід оцінки якості результатів вимірювання світлового виходу неорганічних сцинтиляторів

Б.В. Гриньов, Н.Р. Гурджян, О.В. Зеленська, В.Р. Любинський, Н.І. Молчанова, В.О. Тарасов
Анотації на мовах:

У статті, на прикладі вимірювання технічного світлового виходу сцинтиляторів на основі неорганічних кристалів - NaI(Tl), CsI(Tl), CWO, BGO, розглянуто два підходи для оцінки якості результатів вимірювання - на основі розрахунку похибки та невизначеності вимірювань. Вивчено можливість застосування даних підходів для сцинтиляторів з технічним світловим виходом в інтервалі від 3000 фотон/МеВ до 35000 фотон/МеВ. Дано порівняльний аналіз цих підходів та зроблено висновок щодо логічно несуперечливого їх спільного застосування.
Ключові слова: похибка вимірювання, невизначеність вимірювання, акредитована лабораторія, неорганічні сцинтилятори, технічний світловий вихід