1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(110)'2013
  5. Базові принципи вимірювання невимірюваного

Базові принципи вимірювання невимірюваного

Ю.П. Мачехін
Анотації на мовах:

У цій роботі було поставлено завдання пошуку умов, при яких можна здійснювати вимірювання в самореґулівних системах. Саме у таких системах існує режим, коли за кінцевий час система відновлює свій стійкий стан, після того, як на неї впливало збурення. У роботі показано, що, ґрунтуючись на якісній теорії диференціальних рівнянь, яка дозволяє описати характер поведінки нелінійних динамічних систем, можна побудувати теорію вимірювань тих величин, для котрих немає явного математичного опису.
Ключові слова: нелінійні динамічні системи, стійкий стан, час повернення