1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(110)'2013
  5. ВПРОВАДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ВИМІРЮВАНЬ В ДЕРЖАВНИХ ОСВІТНІХ УСТАНОВАХ РФ

ВПРОВАДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ВИМІРЮВАНЬ В ДЕРЖАВНИХ ОСВІТНІХ УСТАНОВАХ РФ

В.А. Баранов, Д.В. Бублей
Анотації на мовах:

З 2011 р. індексовані зарубіжні наукові видання не приймають до публікації статті, в яких точність вимірювань оцінюється через похибку. Ця вимога ставить перед російськими науковцями, дослідження яких пов'язані з вимірюваннями фізичних величин, серйозну проблему при публікації наукових результатів. Пропонується комплекс заходів по освоєнню науковцями державного університету концепції невизначеності вимірювань на рівні організації і на рівні національної системи стандартів.
Ключові слова: невизначеність вимірювань, погрішність вимірювань, точність вимірювань