1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 4(111)'2013
  5. Формування імітаційних перешкод у відповідь радіотехнічним системам з використанням сурогатних сигналів

Формування імітаційних перешкод у відповідь радіотехнічним системам з використанням сурогатних сигналів

К.С. Васюта
Анотації на мовах:


Анотация: У роботі вперше запропоновано для формування імітаційних перешкод у відповідь радіотехнічним системам застосування методу формування сурогатних сигналів. Такий метод дозволяє сформувати перешкоди для сигналів вільної "форми" не спираючись на його частотно - часові характеристики і будь-яку іншу апріорну інформацію про властивості сигналу. Запропонований метод заснований на аналізі образу сигналу в фазовому просторі та формування на його основі сурогату (клону) сигналу, зберігаючи при цьому кореляційні, спектральні і динамічні властивості сигналу. Даний підхід дозволяє істотно знизити перешкодозахищеність багатьох радіотехнічних комплексів і систем, так як складна форма їх сигналу більше не може обмежувати можливості засобів радіоелектронної боротьби.


Ключові слова: імітаційні перешкоди, сурогатні сигнали, радіоелектронна боротьба