1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 4(111)'2013
  5. МОДЕЛЬ ТА ІНСТРУМЕНТАЛЬНА ПІДТРИМКА АНАЛІЗУ СИГНАЛІВ ПРИ ОЦІНЦІ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ FPGA-МОДУЛІВ

МОДЕЛЬ ТА ІНСТРУМЕНТАЛЬНА ПІДТРИМКА АНАЛІЗУ СИГНАЛІВ ПРИ ОЦІНЦІ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ FPGA-МОДУЛІВ

О.О. Ивасюк, О.М. Одарущенко, О.К. Фадєєва, А.П. Барвинко
Анотації на мовах:

У статті була розглянута задача визначення часу відгуку АСУ ТП на вхідні дії. Оцінку часу відгуку системи необхідно було провести одночасно для декількох десятків каналів входу \ виходу. Такі випробування проводяться відповідно до стандарту IEC 61508, який є основним документом, що визначає правила створення інформаційно-керуючих систем для управління небезпечними технологічними процесами. Для вирішення такого завдання у статті було запропоновано використовувати програмно-апаратний комплекс фірми National Instrument.
Ключові слова: валідація, FPGA, IEC 61508, АСУ ТП, National Instrument, LabView