1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 4(111)'2013
  5. Підвищення якості первинних радіометричних зображень у скануючих радіометрах компенсаційного типу

Підвищення якості первинних радіометричних зображень у скануючих радіометрах компенсаційного типу

В.В. Павліков
Анотації на мовах:

Досліджується можливість підвищення якості первинних радіометричних зображень, сформованих за допомогою скануючих радіометричних пристроїв компенсаційного типу, за рахунок використання вагової обробки амплітуднофазового розподілу поля в апертурі антени віконними функціями (класичними і функціями Кравченко). Для кількісної оцінки подібності відтворених і істинного зображень використані наступні метрики: середньомодульне відхилення, SSIM, DSSIM. Обґрунтовується доцільність використання в розглянутих задачах вагових функцій Кравченко, синтезованих з використанням атомарних функцій сімейства fupN.
Ключові слова: функція невизначеності радіометричної системи, оптимальний алгоритм, скануючий радіометр компенсаційного типу, радіометричне зображення