1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 4(111)'2013
  5. Моделювання і методи багатокутної апроксимації об'єктів

Моделювання і методи багатокутної апроксимації об'єктів

А.С. Чуприна, Алзубіді Ахмед Саме
Анотації на мовах:


Анотация: Метою даної роботи є дослідження існуючих моделей і методів апроксимації та отримання програмного комплексу, що забезпечує апроксимацію меж об'єктів за їх цифровим зображенням відповідно до заданого критерію точністю. Об'єктами дослідження є моделі, методи, алгоритми та комп'ютерні технології для вирішення проблеми апроксимації меж об'єктів в ГІС, з метою представлення цих меж у вигляді полігону з мінімальною кількістю вершин згідно до заданої точності.


Ключові слова: багатокутна апроксимація, геоінформаційні системи, критерій точності, помилка