1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 4(111)'2013
  5. Нейромережевий аналіз безперервних потоків даних з електронних сховищ

Нейромережевий аналіз безперервних потоків даних з електронних сховищ

Г.Г. Асєєв
Анотації на мовах:


Анотация: Розглянуті структури динамічних і статичних нейронних мереж для обробки стаціонарних та нестаціонарних потоків даних при їх добуванні Data Mining. Ці структури дозволяють працювати на великих часових інтервалах і в безперервному режимі, апроксимувати часові ряди та функціональні залежності, а також виконувати розподільну обробку вхідних даних в нейромережу з електронних сховищ.


Ключові слова: нейронна мережа, структура, безперервний режим, розподільна обробка, електронне сховище