1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 4(111)'2013
  5. Особливості підготовки рукопису статті для публікації в англомовній науковій періодиці

Особливості підготовки рукопису статті для публікації в англомовній науковій періодиці

А.В. Горбенко, В.Ю. Дубницький, І.І. Тимошенко
Анотації на мовах:

Розглянуто особливості підготовки рукопису до друку в англомовній науковій періодиці. Стаття написана у формі наближеної до англомовних стандартів наукової періодики. Вказані обов'язкові структурні складові статті та їх зміст. Наведено приклад вибору рейтингового журналу для можливого розміщення статті. Наведене відомості про особливості бібліографічної індексації статей з економічних проблем.
Ключові слова: індекс цитування, наукова стаття, структура англомовної наукової статті, редагування наукової статті