1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 4(111)'2013
  5. КЛАСИФІКАЦІЙНІ МЕТОДИ СТИСНЕННЯ ЗОБРАЖЕНЬ ОЦИФРОВАНОГО ТЕКСТУ

КЛАСИФІКАЦІЙНІ МЕТОДИ СТИСНЕННЯ ЗОБРАЖЕНЬ ОЦИФРОВАНОГО ТЕКСТУ

В.Г. Іванов, Ю.В. Ломоносов, М.Г. Любарський
Анотації на мовах:

У роботі розглядаються методи класифікації, вживані при стисненні файлу з бітональним зображенням тексту, отриманим скануванням або цифровим фотографуванням. Особлива увага звертається на використовувані при цьому міри відмінності двох зображень символів, виділених із зображення тексту. Ці міри відмінності дозволяють з тим або іншим ступенем упевненості вважати символи на порівнюваних зображеннях або співпадаючими, або різними. Для відомих на сьогоднішній день алгоритмів класифікації, включаючи добре відомий алгоритм JB2, приведені кількісні характеристики класифікації – число класів, що отримуються цими алгоритмами для зображення стандартної сторінки тексту. Чим менше це число, тим якість класифікації вважається вище, оскільки дає краще стиснення файлу із зображенням тексту. Розглянуті також методи прискорення алгоритмів, що класифікують зображення символів, і підвищення легкості для читання відновленого після стиснення зображення тексту.
Ключові слова: зображення тексту, методи класифікації, стиснення даних