1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 4(111)'2013
  5. Обчислювальна складність алгоритмів кодування/декодування каскадними кодами в частотній області

Обчислювальна складність алгоритмів кодування/декодування каскадними кодами в частотній області

С.І. Пріходько, М.С. Курцев, Хамзе Білал
Анотації на мовах:

Проведено порівняльні дослідження обчислювальної складності запропонованих алгоритмів кодування і декодування каскадним кодами в частотній області, які показали, що перехід у частотну область перетворення призводить, як правило, до істотного зниження обчислювальної складності. Це зниження можна порівняти з переходом від блокового коду заданої довжини до відповідного каскаду тієї ж довжини. Застосування одночасно і каскадних кодових конструкцій і обчислювальних процедур в частотній області дозволяє забезпечити найменшу обчислювальну складність.
Ключові слова: узагальнений каскадний код, спектральні властивості кодів, багатовимірні спектри, обчислювальної складності алгоритмів, алгоритми кодування / декодування каскадним кодами з перетвореннями в частотній області, перетворення Фур'є