1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 4(111)'2013
  5. Побудова початкових точок для вирішення завдання упаковки конгруентних куль в кулі

Побудова початкових точок для вирішення завдання упаковки конгруентних куль в кулі

Г.Н. Яськов
Анотації на мовах:


Анотация: У статті розглядається задача упаковки конгруентних куль заданого радіусу в кулі більшого радіусу. Наведено математичну модель задачі, яка ґрунтується на збільшенні кількості змінних, та описано її основні властивості. Запропоновані три різні способи побудови початкових точок. За великої кількості куль початкові точки формуються відповідно до гратчастої упаковки куль. Описано два способи побудови початкових точок, в яких використовується гратчаста упаковка. Третій спосіб побудови початкових точок ґрунтується на випадковому виборі та може застосовуватися, коли кількість куль невелика.


Ключові слова: упаковка, куля, математична модель, гексагональні грати, початкова точка