1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 4(111)'2013
  5. Предиктивне управління інтенсивністю трафіку в безпровідних мережах передачі даних

Предиктивне управління інтенсивністю трафіку в безпровідних мережах передачі даних

Ю.Ю. Завизіступ, Г.А. Кучук, А.А. Коваленко, Ж.В. Дейнеко
Анотації на мовах:

У статті запропонований метод предиктивного управління інтенсивністю трафіка в безпровідних мережах передачі даних. На основі моніторингу потоків даних на заданому інтервалі часу проводиться аналіз їх статистичних характеристик і здійснюється класифікація кожного з потоків по критерію значення показника Херста. Для цього запропонований метод оцінки значення показника Херста на основі дискретного вейвлет-перетворення, який не вимагає великого об'єму обчислень і дозволяє проводити аналіз потоків в реальному масштабі часу. Запропонований метод може бути використаний на транспортному рівні систем управління потоками даних безпровідних мереж.
Ключові слова: управління, оцінка, передача, трафік, мережа, показник, моніторинг, характеристика, фрактальність, масштаб