1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 4(111)'2013
  5. Управління запасами виробничо-збутової системи в умовах невизначеності попиту

Управління запасами виробничо-збутової системи в умовах невизначеності попиту

О.І. Лисенко, О.І. Шостак, А.Б. Сарієва
Анотації на мовах:

У статті описаний метод економічної оцінки різних стратегій управління запасами виробничо-збутової системи в умовах невизначеності попиту. Отримані умови, що визначають вибір стратегії фіксованого обсягу замовлення або стратегії фіксованого періоду постачання за критерієм мінімізації виробником витрат зберігання страхового запасу готової продукції.
Ключові слова: виробничо-збутова система, управління запасами, стратегія фіксованого обсягу замовлення, стратегія фіксованого періоду постачання, закон бета-розподілу