1. Science
  2. Publications
  3. Systems of Arms and Military Equipment
  4. 2(10)'2007
  5. Method of increase of exactness of determining the location of aircrafts by the control-correctings stations in a sticky electromagnetic wicket

Method of increase of exactness of determining the location of aircrafts by the control-correctings stations in a sticky electromagnetic wicket

V. Gumenyuk, D. Pashkov, S. Stavitsky
Annotations languages:

On the basis of the conducted analysis the method of increase of exactness of determining the location of aircrafts is offered.
Reference:
Humeniuk, V.O. (2007), "Metod pidvyshchennia tochnosti vyznachennia mistsepolozhennia litalnykh aparativ za dopomohoiu kontrolno-korehuiuchykh stantsii u skladnii elektromahnitnii obstanovtsi" , Systems of Arms and Military Equipment, No. 2(10), pp. 55-58.