1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 5(112)'2013
  5. Отримання просторових координат об’єкта з використовуванням даних безпілотних літальних апаратів

Отримання просторових координат об’єкта з використовуванням даних безпілотних літальних апаратів

С.І. Березіна
Анотації на мовах:

В статті проведено аналіз можливості використання МБПЛА для визначення координат об’єкту у просторі. Обґрунтовано доцільність використання синтезованої стереосистеми за рахунок переміщення МБПЛА. Запропонована методика визначення потенційної точності знаходження просторових координат об’єкту з урахуванням похибок визначення суміжних точок на знімках та елементів зовнішнього орієнтування знімальної апаратури. Обґрунтована необхідність попередньої відбраківки отриманої інформації та використання алгоритмів нечіткого маскування, а також необхідність уточнення елементів зовнішнього орієнтування. Розроблені вимоги до умов зйомки.
Ключові слова: оптична стереосистема, просторові координати об’єкту, безпілотний літальний апарат