1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 5(112)'2013
  5. АЛГОРИТМ ОЦІНКИ ЧАСУ ЗАПІЗНЮВАННЯ ХАОТИЧНОГО СИГНАЛУ ВІДБИТОГО ВІД ЦІЛІ З ЗАСТОСУВАННЯМ BDS-СТАТИСТИКИ В РАДІОЛОКАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ

АЛГОРИТМ ОЦІНКИ ЧАСУ ЗАПІЗНЮВАННЯ ХАОТИЧНОГО СИГНАЛУ ВІДБИТОГО ВІД ЦІЛІ З ЗАСТОСУВАННЯМ BDS-СТАТИСТИКИ В РАДІОЛОКАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ

К.С. Васюта, Ф.Ф. Зоц
Анотації на мовах:

У роботі синтезований алгоритм оцінки часу запізнювання і допплерівського зсуву частоти хаотичного сигналу, відбитого від радіолокаційної цілі, на основі застосування непараметричної BDS-статистики. Отриманий алгоритм дозволяє, не спираючись на апріорну інформацію про щільність розподілу ймовірності шуму, враховувати більше інформації про властивості хаотичного сигналу, чим при традиційній кореляційній обробці і приводить до зниження порогу оцінювання, в порівнянні з порогом кореляційного оцінювання параметра сигналу невідомої форми на фоні гауссівського шуму у декілька разів.
Ключові слова: хаотичний сигнал, BDS-статистика, оцінка часу запізнювання