1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 5(112)'2013
  5. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОСТОРОВИХ КООРДИНАТ ЦІЛЕЙ В БАГАТОПОЗИЦІЙНИХ РАДІОЛОКАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ НА ОСНОВІ MIMO РЛС

ВИЗНАЧЕННЯ ПРОСТОРОВИХ КООРДИНАТ ЦІЛЕЙ В БАГАТОПОЗИЦІЙНИХ РАДІОЛОКАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ НА ОСНОВІ MIMO РЛС

А.С. Дудуш
Анотації на мовах:


Анотация: В статті запропонований алгоритм визначення просторових координат цілей в багатопозиційних радіолокаційних системах на основі MIMO РЛС, який відрізняється від існуючих врахуванням просторової кореляції оцінок “первинних координат” та використанням функцій вибору вимірювань на кожній базі. Це дозволяє, при двоетапних алгоритмах оцінки координат цілей в БПРЛС, частково компенсувати обумовлені лінеаризацією поверхонь положення цілі систематичні похибки вимірювань, та здійснити вибір комбінації оцінок “первинних координат”, яка забезпечить найвищу результуючу точність вимірювань для заданої конфігурації БПРЛС та вектору стану цілі. Приведені результати статистичного імітаційного моделювання, які підтверджують ефективність запропонованого алгоритму.


Ключові слова: багатопозиційні РЛС, MIMO РЛС, двоетапний алгоритм вимірювання координат, просторова кореляція, компенсація систематичної похибки