1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 5(112)'2013
  5. До питання про точність вимірювання кута фарадеєвського обертання площини поляризації двоканальним фазовимірювачем

До питання про точність вимірювання кута фарадеєвського обертання площини поляризації двоканальним фазовимірювачем

В.Д. Карлов, А.М. Черний, О.В. Бєсова
Анотації на мовах:

У статті у рамках теорії некогерентного розсіяння сигналів на іоносферній плазмі отримано вираження для оцінки точності виміру кута Ф фарадеєвського обертання площини поляризації двоканальним фазовимірювачем синтезованим за критерієм максимуму логарифма відношення правдоподібності. Розглянута можливість використання отриманого співвідношення для дисперсії оцінки Ф стосовно випадку його виміру по різниці фаз між звичайним і незвичайним компонентами сигналу розсіяного на теплових флуктуаціях електронної концентрації іоносфери.
Ключові слова: іонізоване середовище, фазовимірювач, ефект Фарадея