1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 5(112)'2013
  5. Аналіз кореляційної функції монохроматичного оптичного випромінювання, відбитого від статистично нерівної поверхні

Аналіз кореляційної функції монохроматичного оптичного випромінювання, відбитого від статистично нерівної поверхні

О.О. Шматко, Є.О. Аксьонов
Анотації на мовах:

Аналізується кореляційна функція монохроматичного оптичного випромінювання відбитого від статистично нерівної поверхні (шорсткої поверхні). Проаналізовано випадок, коли досліджувана область знаходиться в зоні Фраунгофера. Записано вираз для знаходження ефективного перерізу розсіяння статистично однорідної поверхні яка має радіус кореляції значніше менше розмірів досліджуваної ділянки. Виведено просторово-часову кореляційну функцію відбитого шорсткою поверхнею сигналу.
Ключові слова: лазерне випромінювання, спекл-зображення, шорстка поверхня, кореляційна функція