1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 2(10)'2007
  5. Застосування перекисних сполук в рецептурах дегазації та дезінфекції хімічних і біологічних агентів, токсичних речовин (огляд літератури)

Застосування перекисних сполук в рецептурах дегазації та дезінфекції хімічних і біологічних агентів, токсичних речовин (огляд літератури)

О.О. Шевцова, Т.О. Жадан, А.М. Грек, С.М. Коваленко
УДК 613.68
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Представлено літературний огляд з використання перекисних сполук у рецептурах знезараження хімічних, біологічних агентів і токсикантів різної природи. Наявно показана перспективність і актуальність дослідження даного класу сполук, зокрема, пероксикислот з метою створення нових унікальних рецептур дезінфекції широкого спектру дії.


Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Шевцова О.О., Жадан Т.О., Грек А.М., Коваленко С.М. Застосування перекисних сполук в рецептурах дегазації та дезінфекції хімічних і біологічних агентів, токсичних речовин (огляд літератури). Системи озброєння і військова техніка. 2007. № 2(10). С. 78-80.