1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 5(112)'2013
  5. Моделювання оптимальних гідроізоляційних складів інтегрально-капілярної дії з підвищеним вмістом полімерних волокон

Моделювання оптимальних гідроізоляційних складів інтегрально-капілярної дії з підвищеним вмістом полімерних волокон

В.А. Арутюнов, О.В. Старкова, Д.О. Бондаренко
Анотації на мовах:

Представлено математичні моделі залежностей міцності і водопоглинання гідроізоляційних складів від змісту полімерних волокон і хімічних добавок, побудовані з використанням алгоритму повного двохфакторного експерименту.
Ключові слова: математична модель, поверхні відклику, гідроізоляційний склад, полімерні волокна