1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 5(112)'2013
  5. ВИРІШЕННЯ ЛІНІЙНИХ K-ЗНАЧНИХ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ ЗА ДОПОМОГОЮ ХАРАКТЕРІВ КІНЦЕВИХ АБЕЛЕВИХ ГРУП

ВИРІШЕННЯ ЛІНІЙНИХ K-ЗНАЧНИХ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ ЗА ДОПОМОГОЮ ХАРАКТЕРІВ КІНЦЕВИХ АБЕЛЕВИХ ГРУП

С.Ю. Леонов
Анотації на мовах:

У статті розглядається метод рішення лінійних K-значних диференційних рівнянь за допомогою характерів абелевих груп, який може бути використаний при моделюванні цифрових елементів і пристроїв в системі K-значного моделювання. Таке моделювання дає нові перспективи проектування складних пристроїв, виконаних на елементах з підвищеною мірою інтеграції.
Ключові слова: метод рішення, лінійні K-значні диференційні рівняння, характери кінцевих абелевих груп, моделювання цифрових елементів і пристроїв, система K-значного моделювання