1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 5(112)'2013
  5. Аналіз можливостей рішення задач дискретної оптимізації засобами систем комп’ютерної математики

Аналіз можливостей рішення задач дискретної оптимізації засобами систем комп’ютерної математики

І.В. Лисенко, В.О. Бутенко
Анотації на мовах:


Анотация: У порівняльному відношенні розглядаються найбільш популярні системи комп’ютерної математики на предмет рішення задач дискретної оптимізації. Надається опис розроблених в середовищі Matlab вбудованих функцій для рішення задач комбінаторної оптимізації, що припускають інтерпретацію у вигляді задач булєва лінійного програмування


Ключові слова: дискретна оптимізація, система комп’ютерної математики