1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 5(112)'2013
  5. Оцінка точності прогнозування часового ряду, заданого вейвлет-апроксимацією

Оцінка точності прогнозування часового ряду, заданого вейвлет-апроксимацією

О.В. Сіра
Анотації на мовах:


Анотация: Запропоновано методику прогнозування часового ряду, заданого у вигляді вейвлет-апроксимації. З використанням імітаційної моделі проведена оцінка точності прогнозу залежно від варіабельності вихідного ряду і довжини інтервалу прогнозу. Сформульовано рекомендації щодо практичного застосування запропонованої технології в реальних задачах прогнозування часових рядів.


Ключові слова: прогнозування часових рядів, вейвлет-апроксимація, оцінка точності прогнозування