1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 5(112)'2013
  5. Метод формування набору шляхів для тестування комп’ютерної мережі

Метод формування набору шляхів для тестування комп’ютерної мережі

В.І. Саєнко, Д.І. Алексеев
Анотації на мовах:


Анотация: Запропоновано метод формування набору шляхів серед альтернативних для тестування комп’ютерної мережі. Метод дозволяє отримати набір шляхів, що є оптимальним для тестування. При цьому тестуванню піддаються усі шляхи, що є у мережі. Запропоновано систему показників для оцінювання оптимальності набору шляхів, що отримано. Наведено приклади, що підтверджують правомірність отриманих рішень.


Ключові слова: трафік, моніторинг, комп'ютерна мережа, шлях, маршрутизатор, якість сервісу, політика