1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 2(10)'2007
  5. Функціонування формально-логічних засобів при обробці моделі проблемної області в системах підтримки прийняття рішень в складних організаційних ієрархічних системах

Функціонування формально-логічних засобів при обробці моделі проблемної області в системах підтримки прийняття рішень в складних організаційних ієрархічних системах

Н.Ю. Любченко
УДК 004.8 : 004.89
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Розглядаються питання побудови процедур функціонування формально-логічних засобів для обро-бки моделі проблемної області в системах підтримки прийняття рішень складних організаційних ієрархічних систем на основі декомпозиції вхідних виразів, представлених у вигляді предикативних схем і використання процедур умовного виведення фактів. У роботі також розглянутий алгоритм пошуку понять в структурі стратифікованої семантичної мережі.


Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Любченко Н.Ю. Функціонування формально-логічних засобів при обробці моделі проблемної області в системах підтримки прийняття рішень в складних організаційних ієрархічних системах. Системи озброєння і військова техніка. 2007. № 2(10). С. 98-100.