1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 6(113)'2013
  5. Еволюція моделей якості програмного забезпечення: методика та результати анализу у контексті стандарту ISO 25010

Еволюція моделей якості програмного забезпечення: методика та результати анализу у контексті стандарту ISO 25010

О.О. Гордєєв, В.С. Харченко
Анотації на мовах:

Проведено еволюційний аналіз моделей якості (МЯ) програмного забезпечення (ПЗ) за останні сорок років, починаючи з однієї з перших МЯ ПЗ Мак-Кола і закінчуючи моделлю, наданій у стандарті ISO 25010. Для аналізу відібрано 9 моделей, які розділені на множини базових і корпоративних МЯ з урахуванням їхньої повноти, детальності та значущості. У якості базових відібрано моделі Мак-Кола Мак-Кола (1977), IEEE 1219 (1993), ISO9126-1 (2001), ISO 25010 (2010). Структура МЯ ПЗ описується ієрархією, елементами якої є множини характеристик (підхарактеристик, підпідхарактеристик) і відношень підлеглості між ними. Для оцінювання складності та повноти МЯ ПЗ, а також їх порівняння з останньою базовою моделлю ISO 25010 запропоновано спеціальні часткові та загальні метрики. Розроблено методику порівняльного аналізу МЯ ПЗ. Одержано аналітичну залежність зростання складності моделей, яка представлена лінійною функцією. Проаналізовано еволюцію окремих характеристик якості (функціональної придатності, ефективності, надійності, зручності використання, безпеки та інш.). Сформульовано висновки щодо тенденцій зміни МЯ ПЗ та зроблено прогноз їхнього розвитку. Визначено напрями подальших досліджень, пов’язаних з проведенням детального семантичного аналізу характеристик і підхарактеристик, аналізу еволюції метрик і методик оцінювання.
Ключові слова: модель якості, еволюційний аналіз, програмне забезпечення