1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 6(113)'2013
  5. Інформаційне забезпечення нечітких експертних систем

Інформаційне забезпечення нечітких експертних систем

Л.Г. Раскін, О.В. Сіра, Т.І. Каткова, В.О. Головко
Анотації на мовах:

У задачі оцінювання стану об'єктів в умовах невизначеності традиційно використовуються нечіткі експертні системи. Принциповим і проблемним елементом технології використання таких експертних систем є процедура формування функцій належності нечітких значень контрольованих параметрів діапазонами значень, які ідентифікують можливі стани об'єкта. Запропоновано методику формальної побудови шуканих функцій належності за результатами експертного оцінювання кордонів діапазонів можливих значень контрольованих параметрів об'єктів.
Ключові слова: нечітка експертна система, функції приналежності, технологія побудови функцій приналежності, експертні дані