1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 6(113)'2013
  5. Статистичний аналіз максимально правдоподібних оцінок часткових коефіцієнтів кореляції адаптивних гратчастих фільтрів

Статистичний аналіз максимально правдоподібних оцінок часткових коефіцієнтів кореляції адаптивних гратчастих фільтрів

І.Г. Кіріллов, М.М. Руденко, Г.В. Чаплій, Н.Д. Бережна, Л.А. Єгорова
Анотації на мовах:

Обґрунтована доцільність використання моделі стаціонарних авторегресійних процесів для розрахунку «точних» значень параметрів адаптивних гратчастих фільтрів (АГФ). Отримані апроксимації щільності розподілу приватних коефіцієнтів кореляції АГФ. Знайдені залежності від об'єму повчальної вибірки середньоквадратичного відхилення оцінок таких параметрів і зсуву їх математичного сподівання. Статистично обґрунтована необхідність припинення адаптації (оцінки параметрів) в «старших» ступенях АГФ.
Ключові слова: статистичний аналіз, адаптивні гратчасті фільтри, частковий коефіцієнт кореляції, процес авторегресії, кореляційна послідовність