1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 6(113)'2013
  5. Експериментальне підтвердження працездатності методу спектрального детектування сигналу

Експериментальне підтвердження працездатності методу спектрального детектування сигналу

В.Г. Смоляр, С.О. Тишко, І.І. Слюсар, К.О. Васильєв
Анотації на мовах:

У даній статті розглянуто алгоритм реалізації методу спектрального детектування сигналу, проведено імітаційне моделювання процесу обробки немодульованою імпульсної послідовності в умовах впливу білого гаусівського шуму (БГШ). Встановлено розрахункові приділи можливості використання даного методу детектування.
Ключові слова: телекомунікаційні застосування, швидке перетворення Фурье, імпульсний (цифровий) сигнал